Quy trình gửi thư từ và hàng hóa


Quy trình chuyển phát nhanh trong nước đơn giản và dễ dàng hơn nhiều so với quy trình chuyển hàng quốc tế. Để có thể vận chuyển hàng hóa an toàn từ người gửi đến người nhận thì cần phải hoàn thành tốt 4 bước sau.

Bước 1: Chuẩn bị hàng hóa